top of page

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

EFRR.png

Firma SajTom Light Future realizowała projekt: "Grafenowo-półprzewodnikowe filtry fotokatalityczne do usuwania zanieczyszczeń z miejsc pracy o podwyższonym zagrożeniu” o nr. RPMP.01.02.01-12-0401/17-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel prowadzonych badań

Finansowanie

Rezultaty projektu

Zanieczyszczenie powietrza jest faktem niezaprzeczalnym, do którego jednak rzadko przywiązujemy uwagę. Są jednak takie miejsca w których zanieczyszczenia są znacznie groźniejsze. Wynika to z obecności nadzwyczajnych źródeł zanieczyszczeń. Do takich miejsc niestety często należą zakłady pracy takiej jak laboratoria chemiczne i diagnostyczne, placówki medyczne, punkty farmaceutyczne, zakłady przetwórstwa spożywczego czy przemysłu chemicznokosmetycznego. W tych miejscach pracuje się z licznymi związkami chemicznymi, które mimo zabezpieczeń uwalniają się do powietrza. Celem niniejszego projektu jest poznanie skali i rodzaju tych zanieczyszczeń a następnie opracowanie fotokatalitycznego filtra powietrza do takich miejsc. Na podstawie przeprowadzonych badań podstawowych proponuje się wykorzystanie grafenowo-półprzewodnikowego kompozytu opartego na tlenku grafenu i tytanianach metali przejściowych jako fotokatalizatora. Materiał ten będzie cechował się dużą trwałością i wydajnością, przez co na drodze fotoindukowanej reakcji będzie usuwał zanieczyszczenia powietrza prowadząc do ich rozkładu. Tak opracowany materiał stanie się częścią filtrującego urządzenia fotokatalitycznego, który będzie mógł zostać zainstalowany w pomieszczeniach, których dotyczy problem zwiększonego zanieczyszczenia powietrza. Dzięki temu praca i przebywanie w tych miejscach staną się bezpieczniejsze. Wnioskodawca ma już w swoim dorobku prace w zakresie wdrożenia technologii fotokatalitycznej w przedmiotach codziennego użytku, przez co dzięki posiadanemu doświadczeniu i wiedzy jest w stanie opracować innowacyjne rozwiązanie dostosowane do realnych potrzeb konsumentów. Małopolska, w której siedzibę mają liczne instytucje i firmy z pogranicza przemysłu chemicznego, nauki, przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego wydaje się idealnym regionem do podjęcia prac nad proponowanym rozwiązaniem.

Całkowita wartość projektu: 459 500,20 zł

Wydatki kwalifikowane projektu: 449 840,20 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 348 462,16 zł

W następstwie realizacji projektu przygotowano następujące publikacje naukowe:

  • Wojtyła S, Baran T. Multi-technical study of copper oxide on graphitic carbon nitride and its role in the photocatalytic reactions. Nano Select. 2020;1-9. https://doi.org/10.1002/nano.202000221

  • Wojtyła S, Baran T. Copper-Nickel-Oxide Nanomaterial for Photoelectrochemical Hydrogen Evolution and Photocatalytic Degradation of Volatile Organic Compounds. Materials Research Bulletin 142 (2021) 111418, doi:10.1016/j.materresbull.2021.111418

  • Baran T., Wojtyła S. Graphene-titanate photocatalyst and its use in an air purifying device – prototype demonstration in operational environment. OAJ Materials and Devices, 5 (2021), 1203, DOI: 10.23647/ca.md20211203

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty: usługi badawcze oraz zainteresowania się technologią fotokatalizy.

bottom of page