top of page

Fotokataliza

Oferujemy opracowanie i pomoc w wdrożeniu innowacyjnej technologii fotokatalizy z wykorzystaniem nanomateriałów półprzewodnikowych. Posiadamy własne opatentowane materiały o wysokiej aktywności fotokatalitycznej w kierunku degradacji zanieczyszczeń czy produkcji wodoru

co-to-jest-fotokataliza.jpg
Czym jest fotokataliza?

 Fotokataliza to technologia w której wskutek absorpcji światła przez półprzewodnik generowane są pary ładunków elektron-dziura, które to ładunki mogą inicjować reakcje następcze – reakcje utleniania lub redukcji. Opracowujemy innowacyjne nanomateriały będące wydajnymi i trwałymi fotokatalizatorami. Oferujemy także usługi badawcze w obszarze fotokatalizy i kompleksowe wsparcie merytoryczne we wdrażaniu usług fotokatalitycznych w różnorakich zastosowaniach.

Fotokataliza dla ciebie


Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie wdrożenia fotokatalizy w każdym obszarze zastosowania:

  • oczyszczanie powietrza

  • usuwanie lotnych związków organicznych powstających w różnych procesach/technologiach

  • oczyszczanie wody, oczyszczanie ścieków

  • wytwarzanie wodoru z wody

  • redukcja dwutlenku węgla do metanu

  • powierzchnie samoczyszczące się

bottom of page