top of page

O NAS

SajTom Light Future sp. z o.o.

Firma została założona w czerwcu 2015. SajTom Light Future to niezależne centrum badań nad innowacyjnymi materiałami. To firma-most pomiędzy światem nauki a światem biznesu. Profilem działalności przedsiębiorstwa jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz działalność usługowa w dziedzinie nauk chemicznych

Laboratorium

SajTom Light Future prowadzi badania naukowe w obszarze fotokatalizy, fotoelektrochemii, nanotechnologii i nowych funkcjonalnych materiałów. Firma podejmuje różnorodną tematykę prac badawczych, przy czym wykorzystanie nowoczesnych technologii i ukierunkowanie na innowacje jest wspólnym mianownikiem wszystkich podejmowanych działań. Niezwykle istotną kwestią wyróżniającą firmę jest poszukiwanie zagadnień mających realne szanse praktycznej implementacji.

Firma świadczy usługi badawcze w wielu obszarach, wśród których warto wymienić przemysł i przetwórstwo tworzyw sztucznych a zwłaszcza tworzyw pochodzących z recyklingu, przemysł chemiczny, branżę kosmetyków, środków czystości, olejów, rolnictwo, czy przetwórstwo żywności.

Zespół naukowy

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe z afiliacją
SajTom Light Future

 • Szymon Wojtyła, Tomasz Baran, Reduced Graphene Oxide / Strontium Titanate—Investigation of Improved Photoactivity Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials (2023) czytaj

 • Szymon Wojtyła, Tomasz Baran, Copper-Nickel-Oxide Nanomaterial for Photoelectrochemical Hydrogen Evolution and Photocatalytic Degradation of Volatile Organic Compounds, Materials Research Bulletin 142, 2021, 111418, czytaj

 • Szymon Wojtyła, Tomasz Baran, Multi‐technical study of copper oxide on graphitic carbon nitride and its role in the photocatalytic reactions, NanoSelect 2, 2021, 389-397 czytaj

 • Tomasz Baran, Alberto Visibile, Michael Busch, Xiufang He, Szymon Wojtyla, Sandra Rondinini, Alessandro Minguzzi, Alberto Vertova, Copper Oxide-Based Photocatalysts and Photocathodes: Fundamentals and Recent Advances, Molecules 2021, 26(23), 7271; czytaj

 • Szymon Wojtyła, Klaudyna Śpiewak Tomasz Baran, Doped Graphitic Carbon Nitride: Insights from Spectroscopy and Electrochemistry, Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials volume 30, 2020, 3418–3428 czytaj

 • Visibile, A.; Fracchia, M.; Baran, T.; Vertova, A.; Ghigna, P.; Ahlberg, E.; Rondinini, S.; Minguzzi, A., Electrodeposited Cu thin layers as low cost and effective underlayers for Cu2O photocathodes in photoelectrochemical water electrolysis, Journal of Solid State Electrochemistry volume 24, 2020, 339–355 czytaj

 • Szymon Wojtyła, Klaudyna Śpiewak Tomasz Baran, Synthesis, characterization and activity of doped graphitic carbon nitride materials towards photocatalytic oxidation of volatile organic pollutants emitted from 3D printer, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 2020, 391, 112355 czytaj

 • Szymon Wojtyła, Tomasz Baran, Electrochemically prepared copper/indium oxides photocathode for efficient photoelectrochemical hydrogen production, Solar Energy Materials and Solar Cells 2020, 206, 110262 czytaj

 • Alberto Visibile, Martina Fracchia, Tomasz Baran, Alberto Vertova, Paolo Ghigna, Elisabet Ahlberg, Sandra Rondinini, Alessandro Minguzzi, Electrodeposited Cu thin layers as low cost and effective underlayers for Cu2O photocathodes in photoelectrochemical water electrolysis, Journal of Solid State Electrochemistry 2020, 24, 339–355 czytaj

 • Szymon Wojtyła, Piotr Klama, Klaudyna Śpiewak, Tomasz Baran, 3D printer as a potential source of indoor air pollution, International Journal of Environmental Science and Technology 2020, 17(1), pp. 207-218 czytaj

 • Szymon Wojtyła, Tomasz Baran, Copper zinc oxide heterostructure nanoflowers for hydrogen evolution, International Journal of Hydrogen Energy 2019, 44, pp. 27343-27353 czytaj

 • Szymon Wojtyła, Tomasz Baran, Photocatalytic H2 production over RuO2 @ZnS and RuO2 @CuS nanostructures, International Journal of Hydrogen Energy 2019, 44, pp. 14624-14634 czytaj

 • Tomasz Baran, Szymon Wojtyła, Alessandro Minguzzi, Sandra Rondinini, Alberto Vertowa, Achieving efficient H2O2 production by a visible-light absorbing, highly stable photosensitized TiO2, Applied Catalysis B: Environmental 2019, 244, pp. 303-312 Czytaj

 • Szymon Wojtyła, Tomasz Baran, Insight on doped ZnS and its activity towards photocatalytic removing of Cr(VI) from wastewater in the presence of organic pollutants, Materials Chemistry and Physics 2018, 212, pp. 103-112 Czytaj

 • Tomasz Baran, Alberto Visibile, Szymon Wojtyła, Marcello Marelli, Stefano Checchia, Marco Scavini, Francesco Malara, Alberto Naldoni, Alberto Vertova, Sandra Rondinini, Alessandro Minguzzi, Reverse type I core – CuI /shell – CuO: A versatile heterostructure for photoelectrochemical applications, Electrochim. Acta. 2018, 266, 441-451 Czytaj

 • Szymon Wojtyła, Konrad Szmit, Tomasz Baran, Type II Heterostructures: The Way Towards Improved Photoelectrochemical Activity of Graphitic Carbon Nitride, J. Inorg. Organomet. Polym. 2018, 28, 492-499 Czytaj

 • Tomasz Baran, Szymon Wojtyła, Alberto Vertova, Alessandro Minguzzi, Sandra Rondinini, Photoelectrochemical and photocatalytic systems based on titanates for hydrogen peroxide formation, J. Electroanal. Chem. 2018, 808, 395-402 Czytaj

 • Szymon Wojtyła, Wojciech Macyk and Tomasz Baran, Photosensitization of CuI ? the role of visible light induced CuI - CuII transition in photocatalytic degradation of organic pollutants and inactivation of microorganisms, Photochem. Photobiol. Sci., 2017,16, 1079-1087 Czytaj

 • Szymon Wojtyła, Piotr Klama, Tomasz Baran, Is 3D printing safe? Analysis of the thermal treatment of thermoplastics: ABS, PLA, PET, and nylon, J. Occup. Environ. Hyg. (2017) 14 (6) D80-D85 Czytaj

 • Szymon Wojtyła, Tomasz Baran, Photosensitization and photocurrent switching effects in wide band gap semiconductors: CuI and TiO2 functionalized with iron and nickel complexes: from semiconductors to logic devices, J. Inorg. Organomet. Polym. (2017) 27, 436-445 Czytaj

 • Tomasz Baran, Szymon Wojtyła, Cristina Lenardi, Alberto Vertova, Paolo Ghigna, Elisabetta Achilli, Martina Fracchia, Sandra Rondinini, and Alessandro Minguzzi, An Efficient CuxO Photocathode for Hydrogen Production at Neutral pH: New Insights from Combined Spectroscopy and Electrochemistry, ACS Appl. Mater. Interfaces , 2016, 8 (33), pp 21250-21260 Czytaj

Pozostałe publikacje zwiazane z firmą

 • Tomasz Baran, Szymon Wojtyła, Angela Dibenedetto, Michele Aresta, Wojciech Macyk Photocatalytic carbon dioxide reduction at p-type copper(I) iodide, ChemSusChem 9 (2016), 2933-2938, IF 7.657

 • Tomasz Baran, Martina Fracchi, Alberto Vertova, Elisabetta Achilli, Alberto Naldoni, Francesco Malara, Giacomo Rossi, Sandra Rondinini, Paolo Ghigna, Alessandro Minguzzi, Operando and Time-Resolved X-Ray Absorption Spectroscopy for the Study of Photoelectrode Architectures, Electrochim Acta 207, (2016) 16?21, IF 4.803

 • Tomasz Baran, Szymon Wojtyła, Angela Dibenedetto, Michele Aresta, Wojciech Macyk, Zinc sulfide functionalized with ruthenium nanoparticles for photocatalytic reduction of CO2, Applied Catalysis B: Environmental, 178 (2015) 170?176, IF 6.007

 • Michele Aresta, Angela Dibenedetto, Tomasz Baran, Szymon Wojtyła, Wojciech Macyk, Solar energy utilization in the direct photocarboxylation of 2,3-dihydrofuran using CO2, Faraday Discussions 183 (2015) 413-427

 • Tomasz Baran, Krzysztof Kruczała, Angela Dibenedetto, Michele Aresta, Wojciech Macyk, Photocatalytic Carboxylation of Organic Substrates with Carbon Dioxide at Zinc Sulfide with Deposited Ruthenium Nanoparticles, ChemPlusChem 79 (2014) 708 ? 715, IF 3.242

 • Michele Aresta, Angela Dibenedetto, Tomasz Baran, Antonella Angelini, Przemysław Łabuz, Wojciech Macyk, An integrated photocatalytic/enzymatic system for the reduction of CO2 to methanol in bioglycerol?water, Beilstein J. Org. Chem. 10 (2014) 2556?2565, IF 2.757

 • Marta Buchalska, Joanna Kuncewicz, Elżbieta Świętek, Przemysłąw Łabuz, Tomasz Baran, Grażyna Stochel, Wojciech Macyk, Photoinduced hole injection in semiconductor-coordination compound systems, Coor. Chem. Rev. 257 (2013) 767-775, IF 12.09

 • Angela Dibenedetto, Paolo Stufano, Wojciech Macyk, Tomasz Baran, Carlo Fragale, Mirco Costa, Michele Aresta, Hybrid technologies for an enhanced carbon recycling based on the enzymatic reduction of CO2 to methanol in water: Chemical and photochemical NADH regeneration, ChemSusChem 5 (2012) 373-378, IF 7.657

 • Tomasz Baran, Wojciech Macyk, Photocatalytic oxidation of volatile pollutants of air driven by visible light, J. Photochem. Photobiol. A 241 (2012) 8-12, IF 2.291

bottom of page