top of page
Szukaj

Zalety chemicznej analizy gleby

W nowoczesnym rolnictwie badanie gleby jest najważniejszą praktyką w zarządzaniu stosowaniem nawozów. Bez badania gleby bardzo trudno jest zapewnić prawidłowe nawożenie upraw i uzyskać optymalny plon. Wobec drastycznie rosnących cen nawozów warto dostarczyć roślinie tylko te składniki, które są aktualnie niezbędnie potrzebne. Dzięki temu można zaoszczędzić na składnikach, których zawartość w glebie jest dostateczna.


Cele badania gleby to:


  • Ocena żyzności i stanu składników odżywczych gleby w celu uzyskania wskaźnika dostępności lub zaopatrzenia w składniki odżywcze w danej glebie.

  • Oznaczanie problemów kwasowości, zasolenia i zasadowości.

  • Przedstawienie zaleceń dotyczących ilości obornika i nawozu na podstawie wartości badania gleby i według uprawy.

  • Przeciwdziałanie nadmiernego zużycia nawozu w celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiskowego.

  • Ocena przydatności gleby pod uprawę.

  • Przywrócenie żyzności gleby, która jest kluczowym czynnikiem dla wydajności upraw, opłacalności i trwałości.

  • Sporządzenie program nawożenia, który uwzględnia potrzeby upraw, zaopatrzenie w glebę, efektywność wykorzystania nawozów, a także aspekty ekonomiczne


Jakie są korzyści z badania gleby?

Analiza gleby prowadzi do bardziej świadomych decyzji dotyczących nawozów, zmniejszając ryzyko czynników takich jak erozja gleby lub jej degradacja tym samym zwiększając rentowność gospodarstw w perspektywie długoterminowej.


Ujawnia ilość dostępnych dla roślin makroskładników w glebie i gdzie składniki odżywcze znajdują się w profilu glebowym


Identyfikuje składniki odżywcze, które mogą ograniczać plony


Monitoruje właściwości zdrowotne gleby, takie jak pH czy EC, które wpływają na dostępność składników odżywczych dla upraw, a tym samym na plony i rentowność


Wspomaga decyzje dotyczące dawki nawozu, czasu, rozmieszczenia i produktu.


Lepsza wiedza na temat typów gleb w gospodarstwie w celu zmaksymalizowania opcji zarządzania i dochodowości.


W związku z tym zapewnia również narzędzie do zarządzania gospodarstwem, które może przynieść rolnikowi potencjalną korzyść w postaci zwiększonych plonów, obniżonych kosztów operacyjnych i lepszego zarządzania ryzykiem środowiskowym, a także obejmuje lepszą dojrzałość i jakość upraw, wyższą tolerancję na choroby i uszkodzenia szkodników oraz zwiększony wzrost.


Dlaczego rolnicy powinni badać swoją glebę?


Analiza gleby informuje rolnika o aktualnym stanie gleby w gospodarstwie i o tym, jak go poprawić. Żyzność gleby zależy od jej biologicznych, chemicznych i fizycznych właściwości. Właściwości takie jak struktura, tekstura gleby i kolor są widoczne dla oka. Trudno jednak określić skład chemiczny gleby. Dlatego istnieje potrzeba diagnozy gleby i dlatego pobieranie próbek gleby ma kluczowe znaczenie. Testy glebowe służą do określenia poziomu składników odżywczych i pH gleby. Uzbrojeni w te informacje, rolnicy mogą określić ilość nawozu i dokładny rodzaj, który jest potrzebny do aplikacji, aby poprawić glebę w gospodarstwie. Jest to niezbędne, ponieważ żyzne gleby są niezbędne do uprawy zdrowych upraw.Test gleby prowadzi do minimalizacji wydatków na nawóz

Znajomość dokładnego niedoboru gleby, której doświadczamy, spowoduje zerowe marnotrawstwo takich środków produkcji rolnej. Ilość i rodzaj nawozów w uprawach i glebie zapobiegają marnowaniu przez rolników pieniędzy na niepotrzebne dodatkowe nawożenie. Ponadto składniki odżywcze, takie jak potas i fosfor, które są częścią nawozów nieorganicznych, są bardzo ograniczonymi zasobami. Ich podaż jest ograniczona lub raczej skończona; co oznacza, że ​​należy zachować ostrożność podczas użytkowania, aby zapobiec przyszłemu niedoborowi tak ograniczonych zasobów.


Badania gleby skutkują ograniczonym przenawożeniem

Stosowanie nawozu do gleby bez znajomości dokładnego i faktycznego składnika odżywczego, którego potrzebuje, doprowadzi do nadmiernego nawożenia Nadużywanie nawozu może być szkodliwe nie tylko dla środowiska, ale może również spowodować spalenie nawozu w uprawach. Wcześniejsze testowanie gleby i otrzymanie świadomych zaleceń nawozowych uniemożliwia rolnikom stosowanie nadmiernej ilości nawozów i minimalizowanie związanych z tym szkód środowiskowych. Nadmierne nawożenie może skutkować zanieczyszczeniem wody, wypłukiwaniem składników odżywczych i nieodwracalnym uszkodzeniem.


Wszystkich zainteresowanych wykonaniem analizy gleby zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (kliknij) lub kontakt bezpośredni.
0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page