top of page
Szukaj

Artykuł opisujący nasze ostatnie prace ukazał się w Materials Research Bulletin

Zaktualizowano: 30 kwi 2023

Życzymy przyjemnej lektury – artykuł opisujący nasze ostatnie prace ukazał się w Materials Research BulletinKokatalizatory odgrywają ważną rolę w fotokatalizie w celu osiągnięcia zwiększonej wydajności i stabilności. Połączenie metalowych kokatalizatorów z fotokatalizatorami półprzewodnikowymi jest najbardziej skuteczną drogą do ułatwienia separacji par elektron-dziura i do powstrzymania ich rekombinacji. W niniejszym artykule zaproponowano strategię wytwarzania fotokatalizatora miedziowo-niklowego, opartego na strukturze organicznej Cu-MOF-74. Obróbka hydrotermalna związku MOF i soli niklu doprowadziła do sprzężenia tlenku niklu z kokatalizatorem miedziowym. Tak przygotowany nanomateriał absorbuje światło w szerokim zakresie długości fal, zwłaszcza w zakresie światła widzialnego. Materiał wykazuje imponującą aktywność w kierunku fotokatalitycznego i fotoelektrochemicznego rozszczepiania wody z wydzielaniem wodoru (ponad 1,5 mmol h − 1 g − 1 bez kokatalizatora platynowego) oraz fotokatalitycznej degradacji lotnych związków organicznych. Jego aktywność została potwierdzona również w analizie generowanych fotoprądów katodowych, które w roztworze zasadowym osiągały prawie 1 mA cm-2.


Praca powstała w ramach realizowanego projektu finansowanego z Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego (RPMP.01.02.01-12-0401/17 − 00).0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page