top of page
Szukaj

Kompozyt oparty na zredukowany tlenku grafenu i tytanianie strontu - nowa publikacja naukowa

W ramach realizowanego projektu finansowanego z Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego (RPMP.01.02.01-12-0401/17 − 00) powstała kolejna publikacja naukowa. Artykuł dotyczy wykorzystania zjawiska fotokatalizy do oczyszczania powietrza. Nowy materiał fotokatalityczny zbudowany na bazie zredukowanego tlenku grafenu i tytanianu strontu. Tytanian strontu to trójskładnikowy półprzewodnik typu n, który został zidentyfikowany jako obiecujący materiał do wielu zastosowań fotokatalitycznych, takich jak degradacja zanieczyszczeń organicznych lub reakcja wydzielania tlenu, zwłaszcza ze względu na wysoką trwałość. Jednak SrTiO3 nie wykazał wysokiej fotoaktywności i dlatego zbadano wiele podejść w celu poprawy jego fotoefektywności. Jednym z nich jest połączenie go z tlenkiem grafenu, który wykazał ogromną poprawę ogólnej aktywności fotokatalitycznej, a przyczyny tego efektu nie zostały jeszcze w pełni zidentyfikowane. W tej pracy scharakteryzowaliśmy fotomateriały SrTiO3 / tlenek grafenu zsyntetyzowane za pomocą prostej procedury hydrotermalnej i po raz pierwszy zgłaszamy wiele kwintesencji cech materiału, które są istotne dla ulepszonej aktywności fotokatalitycznej w kierunku fotokatalitycznej degradacji toluenu. Nasze wyniki dostarczają ważnych informacji na temat wydajności separacji ładunków, transportu nośników i fotostabilności.


0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page