top of page
Szukaj

O badaniu gleby

Zaktualizowano: 12 sty 2022

Dlaczego badania gleby są potrzebne


Gleby w Polsce z reguły mają nieuregulowany, zbyt kwaśny odczyn pH i są ubogie w fosfor, potas, magnez jak i niezbędne mikroelementy. Implikuje to konieczność intensywnego nawożenia w celu uzyskanie wysokich plonów roślin uprawnych. Jednak nawożenie bez rzetelnej wiedzy na temat zasobności gleby jest nieefektywne i nieekonomiczne, bowiem naraża rolnika na straty, a rośliny uprawne na braki w dostępności danego składnika. Wydaje się że czasy nawożenia „na oko”, czy zgodnie z sugestią sąsiada dawno minęły, jednak nawet dziś często zdarzają się przypadki zapytań na forach rolniczych czy w mediach społecznościowych o to ile i czym nawozić daną uprawę. Jest to absolutnie błędne podejście. Nawożenie w oparciu o znajomość zasobności gleby w składniki nawozowe pozwoli nie tylko zwiększyć plony ale i zaoszczędzić pieniądze. Ponadto, właściwe nawożenie pomaga w utrzymaniu żyzności gleby, czyli jej struktury, w tym dobrych parametrów fizycznych, umożliwiających jak najlepsze magazynowanie wody, a także utrzymanie aktywności biologicznej.


Kilka powodów dla których warto badać glebę

  • Żyzność gleby zależy od jej właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych. Parametry te można określić jedynie za pomocą analizy gleby, która umożliwią poznanie ilości składników mineralnych, organicznych, azotu oraz pH. Dzięki posiadaniu tej wiedzy możemy precyzyjnie określić dawkę nawozu dostosowaną do danej uprawy.

  • Powszechną praktyką spotykaną zwłaszcza w małych gospodarstwach jest coroczne stosowanie ulubionego nawozu w takiej samej dawce. W takim przypadku często okazuje się, że stężenie jednego składnika jest stanowczo zbyt wysokie, podczas gdy braki innych składników obniżają plonowanie. Przeprowadzenie analizy gleby pozwala zaoszczędzić pieniądze przez stosowanie tylko niezbędnych składników nawozowych w obliczonych dawkach.

  • Stosowanie nawozów bez rzetelnej wiedzy na temat stanu gleby może skutkować nadmiernym nawożeniem, co ma negatywne skutki nie tylko na uprawy ale i na środowisko naturalne, zwłaszcza jeśli mowa o nawozach azotowych. Wdrażana w Polsce tzw. dyrektywa azotanowa ma na celu ograniczenie zamieszczania wód powierzchniowych nawozami azotowymi, lecz aby nie przyniesie ona zamierzonego skutku bez analizy gleb i roślin na zawartość azotu. Za sprawą wprowadzania programu azotanowego badanie gleby na zasobność w azot stanie się obowiązkowe w przypadku większych gospodarstw.

Warto także odpowiedzieć na pytanie kiedy badać glebę. Przede wszystkim, analiza powinna być wykonywana regularnie co 3-4 lata. Pora roku nie jest istotna, choć warto w kolejnych latach wykonywać badania w tym samym czasie, aby łatwiej porównać wyniki. Próbki można pobierać w ciągu całego okresu wegetacyjnego od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Analiza gleby wskazana jest także doraźnie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wegetacji, które mogą świadczyć o niedoborze lub nadmiarze składnika nawozowego.


Jak pobrać próbkę.

Ziemię ogrodniczą/rolną należy pobrać na głębokość 0-20 cm. Jedna próba ogólna może reprezentować działkę o powierzchni do 2-3 ha. Na jedną próbę ogólną należy pobrać 15-20 próbek pojedynczych pobranych z różnych miejsc działki, korzystnie wyznaczyć jest plan według schematu przypominającego literę X, W lub S, pokrywającą całą działkę. Całość należy dokładnie wymieszać i dostarczyć ok. 0,5 kg, nadając numer na próbie. Bezpośrednio po pobraniu próbki należy dostarczyć do laboratorium analitycznego, gdzie będą wykonywane badania, najlepiej w ciągu maksymalnie 3 dni przechowując ją w tym czasie w niskiej temperaturze. Próbki można zamrozić, aby uniknąć strat azotu.


Zapraszamy do skorzystania z usług firmy SajTom Light Future. Nasze zalety to najwyższy standard prowadzonych badań oraz szybki czas realizacji zamówień. W przeciwieństwie do okręgowych stacji, gdzie próbki czekają na badanie tygodniami, stopniowo tracąc składniki co jest przyczyną otrzymania sfałszowanych wyników, w laboratorium firmy SajTom Light Future próbki badane są w czasie maksymalnie 96 h.

0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page