top of page
Szukaj

Badania w Niemieckim Synchrotronie Elektronowym DESY w Hamburgu

W ostatnich miesiącach trwały w naszej firmie badania opierające się na technikach synchrotronowych wykonane w Niemieckim Synchrotronie Elektronowym DESY w Hamburgu. Poprzez wykorzystanie technik spektroskopii XAS takich jak NEXAFS, XANES i EXAFS badaliśmy procesy zachodzące pod wpływem światła i przyłożonego potencjału w materiałach i fotoelektrodach opartych na tlenku miedzi oraz kompozytach, w których tlenek miedzi był jednym ze składników. Wciąż trwa analiza otrzymanych wyników. Dotychczas udało się określić losy fotogenerowanych ładunków w materiałach takich jak CuO/ZnO, CuO/CuI, CuO/Cu2O i CuO/In2O3. Ustalono także, jak zachowanie generowanych par elektron-dziura wpływa na stabilność materiałów w warunkach fotokatalitycznych lub fotoelektrochemicznych. Pomiary te doskonale wpisują się w ogół badań nad nowymi fotokatodami miedziowymi realizowanych w SajTom Light Future w ramach projektu SONATA dofinansowanego przez NCN pt: “Wzbudzenie, pułapkowanie, rekombinacje i międzyfazowy transfer ładunków w nanokrystalicznych, opartych na miedzi materiałach półprzewodnikowych typu core-shell do fotoelektrochemicznego rozkładu wody”.0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page