custom-icon
Wykonamy badania dla Ciebie

Firma SajTom Light Future to niezależne centrum badań naukowych i innowacji w obszarze nowych funkcjonalnych materiałów. Nowe technologie i nauka to nasza pasja.

custom-icon
Co możemy zrobić dla Ciebie

Szczególny obszar zainteresowań to materiały półprzewodnikowe, fotokataliza i fotoelektrochemia, materiały inteligentne, funkcjonalizowane polimery i biopolimery.

custom-icon
Nowoczesne zaplecze dla Twojego projektu

Laboratorium badawczo-rozwojowe którego praca opiera się na wykwalifikowanej kadrze oraz nowoczesnym zapleczu aparaturowym i laboratoryjnym.

Oferta SajTom Light Future

Spółka SajTom Light Future to lider w zakresie technologii fotokatalizy oraz badań nad nowymi materiałami.

Oferujemy:
  • Usługi badań naukowych i analiz zleconych w zakresie spektroskopii UV-vis FTIR elektrochemii spektroskopii impedancyjnej oraz chromatografii GC
  • Podwykonawstwo projektów badawczo-rozwojowych (B+R) w tym finansowanych z UE
  • Współpracę naukową
  • Opracowanie technologii fotokatalitycznych w zakresie oczyszczania powietrza i wody oraz samoczyszczących się powierzchni betonowych szklanych i z tworzyw sztucznych

O SajTom Light Future w liczbach

Nauka, badania i rozwój innowacyjny to nasza pasja, zobacz że dobrze czujemy się w tym co robimy.

8
Zrealizowane projekty
82
Używanych technik i norm
4
Lat doświadczenia
460
Wykonanych badań i analiz

Fotokataliza

Technologia fotokatalizy jest głównym obszarem działalności SajTom Light Future. Jesteśmy liderem branży fotokatalizy w Polsce.

Fotokataliza to technologia w której wskutek absorpcji światła przez półprzewodnik generowane są pary ładunków elektron-dziura, które to ładunki mogą inicjować reakcje następcze – reakcje utleniania lub redukcji.

Z tego to powodu fotokataliza znajduje zastosowanie w:

  • filtracji powietrza i wody
  • oczyszczaniu powierzchni
  • produkcji wodoru z wody
  • redukcji dwutlenku węgla do metanu i innych paliw

SajTom zajmuje się wdrażaniem w rozwiązaniach komercyjnych i przemysłowych innowacyjnych półprzewodników w obszarach wskazanych powyżej. Jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy w zakresie fotokatalizy.

Wybrane projekty i realizacje

image-box
Projekt Sonata

Wzbudzenie, pułapkowanie, rekombinacje i międzyfazowy transfer ładunków w nanokrystalicznych, opartych na miedzi materiałach półprzewodnikowych typu core-shell do fotoelektrochemicznego rozkładu wody o nr. 2016/21/D/ST4/00221 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

image-box
RPO Malopolska

SajTom Light Future Społka z o. o. realizuje projekt ``Grafenowo-półprzewodnikowe filtry fotokatalityczne do usuwania zanieczyszczeń z miejsc pracy o podwyższonym zagrożeniu`` o nr. RPMP.01.02.01-12-0401/17-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

image-box
Zamówienia Publiczne

Poniżej prezentujemy zapytania i postępowania publiczne dotyczące zamówień.

Nasze laboratorium w obiektywie

Ostatnio opublikowane na blogu