top of page

Badania surowców i produktów

Świadczymy usługi analizy jakości dla różnych branż przemysłu. Wykorzystujemy znormalizowane metody badawcze lub wspólnie poszukujemy optymalnych rozwiązań. Zapraszamy do kontaktu oraz na platformę sprzedażową, gdzie przedstawione są przykłady analiz surowców i produktów.

Badania wirusów

Przykładowe analizy jakości

bottom of page