Badania polimerów / tworzyw sztucznych

Oferta usług badawczych

Zapraszamy do kontaktu w sprawie badań lub bezpośredniego zakupu usług w naszym sklepie

Identyfikacja związków organicznych

 • Analiza identyfikacyjna substancji głównej i dodatków metodą spektroskopii FTIR – określenie składu chemicznego
 • Oznaczanie emisji lotnych substancji organicznych metodą chromatografii GC
 • Określenie stopnia podobieństwa z wzorcem (analiza jakości i czystości  partii surowca)

Badania termicze i palności

 • Oznaczanie temperatury topnienia
 • Analiza zmiennotemperaturowa FTIR substancji stałych w zakresie
 • Oznaczenie gęstości optycznej dymu wydzielonego podczas spalania próbki
 • Oznaczanie popiołu

Charakterystyka fizykochemiczna i ogólna

 • Gęstość nasypowa (luźna i zagęszczona)
 •  Zawartość wody i chłonność wody
 • Wyznaczanie stopnia krystaliczności
 • Oznaczanie temperatury topnienia

Charakterystyka spektroskopowa i optyczna

 • Ocena koloru w wybranej skali barw
 • Oznaczanie współczynnika zamglenia folii (Haze coefficient)
 • Oznaczanie przepuszczalności / absorbancji światła w danym zakresie

Badania migracji

 • Migracja globalna do płynów modelowych żywności tj. woda destylowana,10% etanol, 3% kwas octowy, 20% etanol, 50% etanol, izooktan, 95% etanol, oliwa z oliwek
 • Migracja specyficzna substancji niskocząsteczkowych do płynów modelowych żywności

Ocena biodegradowalności

 • ocena ostatecznej biodegradowalności w warunkach tlenowych
 • oznaczanie stopnia rozpadu tworzyw w warunkach kompostowania
 • oznaczanie stopnia rozkładu tworzyw w warunkach glebowych

Badania właściwości elektrycznych

 • Badania właściwości elektrycznych
 • Analiza impedancyjna

 

Sprzęt

Analizy prowadzone są na najwyższej klasy sprzęcie

 •  spektrofotometr UV2600 Shimadzu, wyposażonego w przystawkę ze sferą całkującą. Posiadana konfiguracja sprzętowa umożliwia analizowania szerokiej gamy próbek – roztworów, filmów, powłok i proszków
 • spektrometr FTIR Iraffinity-1S Shimadzu, wyposażony w przystawkę ATR, umożliwia analizę w trybie transmisyjnym i obiciowym folii, granulatów, proszków, zawiesin i całych obiektów
 • chromatografy gazowe – GC2010 Shimadzu i GC2030 Nexis Shimadzu

UV2600 Shimadzu

IRAffinity-1S

Chromatograf gazowy