top of page

Badania tworzyw - polimerów

Oferujemy szeroki zakres usług badań polimerów (tworzyw sztucznych) w tym analizy folii, granulatów, regranulatów i całych obiektów (produktów) wykonanych z tworzyw. Szczegóły poniżej lub w sklepie

Zwoje z drutu z tworzywa sztucznego

Oferujemy usługi wymienione poniżej, a także wiele innych. Zapraszamy do kontaktu z nami

Identyfikacja związków organicznych

 • Analiza identyfikacyjna substancji głównej i dodatków metodą spektroskopii FTIR – określenie składu chemicznego

 • Oznaczanie emisji lotnych substancji organicznych metodą chromatografii GC

 • Określenie stopnia podobieństwa z wzorcem (analiza jakości i czystości  partii surowca)

Badania termiczne i analizy palności

 • Oznaczanie temperatury topnienia

 • Analiza zmiennotemperaturowa FTIR substancji stałych w zakresie

 • Oznaczenie gęstości optycznej dymu wydzielonego podczas spalania próbki

 • Oznaczanie popiołu

Charakterystyka fizykochemiczna i ogólna
 • Gęstość nasypowa (luźna i zagęszczona)

 •  Zawartość wody i chłonność wody

 • Wyznaczanie stopnia krystaliczności

 • Oznaczanie temperatury topnienia

Charakterystyka spektroskopowa i optyczna
 • Ocena koloru w wybranej skali barw

 • Oznaczanie współczynnika zamglenia folii (Haze coefficient)

 • Oznaczanie przepuszczalności / absorbancji światła w danym zakresie

Badania migracji
 • Migracja globalna do płynów modelowych żywności tj. woda destylowana,10% etanol, 3% kwas octowy, 20% etanol, 50% etanol, izooktan, 95% etanol, oliwa z oliwek

 • Migracja specyficzna substancji niskocząsteczkowych do płynów modelowych żywności

Ocena biodegradowalności

ocena ostatecznej biodegradowalności w warunkach tlenowych

 • oznaczanie stopnia rozpadu tworzyw w warunkach kompostowania

 • oznaczanie stopnia rozkładu tworzyw w warunkach glebowych

Badania właściwości elektrycznych
 • Badania właściwości elektrycznych

 • Analiza impedancyjna

Nasz sprzęt badawczy

bottom of page