Partnerstwo i podwykonawstwo w projektach badawczo-rozwojowych

Efektywne i skuteczne partnerstwo w projekcie gwarantem sukcesu innowacyjności

Myślisz o realizacji projektu badawczego, ale brakuje ci wykwalifikowanej kadry i zasobów aparaturowych? Skontaktuj się z nami!

Profesjonalne wsparcie dla przedsiębiorstw w realizowaniu projektów badawczo-rozwojowych. Jako ośrodek naukowy realizujemy zadania w zakresie badań naukowych, badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. Nasza działalność to wsparcie na wszystkich etapach realizacji projektu, od przygotowania wniosku, poprzez realizację prac badawczych aż po wdrożenie i weryfikację wdrożenia.

Posiadamy doświadczenie w realizowaniu projektów finansowanych z różnorakich źródeł:

  • Regionalnych programów operacyjnych
  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, min. finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Narodowego Centrum Nauki
  • Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Co zyskujesz?

  • Większą szansę na pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie – dzięki zaangażowaniu naszej firmy zasoby kadrowe, aparaturowe oraz ogólnorozumiany potencjał wnioskodawcy zostanie wyżej oceniony
  • Wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych pracowników, którzy pomogą zrealizować projekt lub jego część
  • Dostęp do infrastruktury badawczej
  • Wsparcie merytoryczne zarówno w przebiegu projektu jak i w przygotowywaniu raportów, sprawozdań czy publikacji

Obszary zainteresowań

SajTom Light Future podejmuje się realizacji zadań projektowych dotykających obszaru chemii, w szczególności zaś specjalizujemy się w niżej wymienionych zagadnieniach

Nowe funkcjonalizowane materiały
Nanotechnologia i nanomateriały
Fotokataliza – fotokatalityczna filtracja
Elektrochemia i fotoelektrochemia
Półprzewodniki
Nowe polimery i biopolimery

Podwykonawstwo projektów B+R