top of page

Partnerstwo i podwykonawstwo w projektach badawczo-rozwojowych

Efektywne i skuteczne partnerstwo w projekcie gwarantem sukcesu innowacyjności!


Myślisz o realizacji projektu badawczego, ale brakuje ci innowacyjnych pomysłów, wykwalifikowanej kadry i zasobów aparaturowych? Skontaktuj się z nami!

IMG_0123.jpg

Profesjonalne wsparcie dla przedsiębiorstw w realizowaniu projektów badawczo-rozwojowych. Jako ośrodek naukowy realizujemy zadania w zakresie badań naukowych, badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. Nasza działalność to wsparcie na wszystkich etapach realizacji projektu, od przygotowania wniosku, poprzez realizację prac badawczych aż po wdrożenie i weryfikację wdrożenia.

Posiadamy doświadczenie w realizowaniu projektów finansowanych z różnorakich źródeł:

 • Regionalnych programów operacyjnych

 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, min. finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • Narodowego Centrum Nauki

 • Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

IMG_0123.jpg
IMG_0185.jpg

Co zyskujesz?

 

 • Większą szansę na pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie – dzięki zaangażowaniu naszej firmy zasoby kadrowe, aparaturowe oraz ogólnorozumiany potencjał wnioskodawcy zostanie wyżej oceniony. 

 • Wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych pracowników, którzy pomogą zrealizować projekt lub jego część

 • Dostęp do infrastruktury badawczej

 • Wsparcie merytoryczne zarówno w przebiegu projektu jak i w przygotowywaniu raportów, sprawozdań czy publikacji


Obszary zainteresowań


SajTom Light Future podejmuje się realizacji zadań projektowych dotykających obszaru chemii, w szczególności zaś specjalizujemy się w niżej wymienionych zagadnieniach:

 • Nowe funkcjonalizowane materiały

 • Nanotechnologia i nanomateriały

 • Fotokataliza – fotokatalityczna filtracja

 • Elektrochemia i fotoelektrochemia

 • Półprzewodniki

 • Nowe polimery i biopolimery

Lista ta jednak nie wyczerpuje naszych możliwości

bottom of page