O badaniu gleby

dlaczego warto wykonać analizę gleby

Gleby w Polsce z reguły mają nieuregulowany, zbyt kwaśny odczyn pH i są ubogie w fosfor, potas, magnez jak i niezbędne mikroelementy. Implikuje to konieczność intensywnego nawożenia w celu uzyskanie wysokich plonów roślin uprawnych. Jednak nawożenie bez rzetelnej wiedzy na temat zasobności gleby jest nieefektywne i nieekonomiczne, bowiem naraża rolnika na straty, a rośliny uprawne na braki w dostępności danego składnika. Wydaje się że czasy nawożenia „na oko”, czy zgodnie z sugestią sąsiada dawno minęły,  jednak nawet dziś często zdarzają się przypadki zapytań na forach rolniczych czy w mediach społecznościowych o to ile i czym nawozić daną uprawę. Jest to absolutnie błędne podejście. Nawożenie w oparciu o znajomość zasobności gleby w składniki nawozowe pozwoli nie tylko zwiększyć plony ale i zaoszczędzić pieniądze. Ponadto, właściwe nawożenie pomaga w utrzymaniu żyzności gleby, czyli jej struktury, w tym dobrych parametrów fizycznych, umożliwiających jak najlepsze magazynowanie wody, a także utrzymanie aktywności biologicznej.

Porady

Najważniejsze zalety stosowania wapna w uprawach rolniczych

Uprawa roślin rolniczych to złożony proces, który wymaga ogromnej wiedzy. Tradycyjna uprawa roślin rolniczych stawia czoła różnego rodzaju wyzwaniom, aby...
Czytaj dalej
Aktualności Laboratorium Porady

Artykuł opisujący nasze ostatnie prace ukazał się w Materials Research Bulletin

Życzymy przyjemnej lektury - artykuł opisujący nasze ostatnie prace ukazał się w Materials Research Bulletin https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025540821002154? Kokatalizatory odgrywają ważną rolę...
Czytaj dalej
Porady

Brutalne życie pszczół

Robotnica, która w czasie zimy nawet może przeżyć do pięciu miesięcy, dosłownie zapracuje się na śmierć po sześciu tygodniach w szczycie sezonie produkcyjnego. A dzieło jej życia przyniesie jedną dwunastą części łyżeczki miodu.
Czytaj dalej
Aktualności Laboratorium Porady

Określanie wydajności materiałów fotoelektrodowych za pomocą skaningowej mikroskopii elektrochemicznej

Naukowcy z SajTom Light Future wspólnie z włoskimi badaczami z Laboratory of Applied Electrochemistry opracowali nową metodę badania aktywności materiałów...
Czytaj dalej
Aktualności Laboratorium Porady

Nanopy-1 fotokatalityczny oczyszczacz powietrza opracowany przez SajTom Light Future

SajTom Light Future prezentuje nowy produkt - innowacyjny oczyszczacz powietrza oparty na efekcie fotokatalitycznym - Nanopy-1 Zakup w naszym e-sklepie...
Czytaj dalej
Aktualności Laboratorium Porady

Najlepsza publikacja 2017

Editor czasopisma Journal of Occupational and Environmental Hygiene, T. Renée Anthony, poinformował nas, że nasza publikacja Szymon Wojtyła, Piotr Klama...
Czytaj dalej
Porady

O badaniu gleby

dlaczego warto wykonać analizę gleby Gleby w Polsce z reguły mają nieuregulowany, zbyt kwaśny odczyn pH i są ubogie w...
Czytaj dalej
Aktualności Laboratorium Porady

Badania w Niemieckim Synchrotronie Elektronowym DESY w Hamburgu

W ostatnich miesiącach trwały w naszej firmie badania opierające się na technikach synchrotronowych wykonane w Niemieckim Synchrotronie Elektronowym DESY w...
Czytaj dalej
Aktualności Laboratorium Porady

Filtr SYNE, czyli o wprowadzeniu fotokatalizy do świata druku przestrzennego

Druk przestrzenny, czyli druk 3D, zwłaszcza w metodzie FFF to technologia, z którą wiąże się szerokie nadzieje w kierunku szybkiego...
Czytaj dalej
Porady

O powstawaniu paliw z wody

Czytaj dalej

Kilka powodów dla których warto badać glebę

  • Żyzność gleby zależy od jej właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych. Parametry te można określić jedynie za pomocą analizy gleby, która umożliwią poznanie ilości składników mineralnych, organicznych, azotu oraz pH. Dzięki posiadaniu tej wiedzy możemy precyzyjnie określić dawkę nawozu dostosowaną do danej uprawy.
  • Powszechną praktyką spotykaną zwłaszcza w małych gospodarstwach jest coroczne stosowanie ulubionego nawozu w takiej samej dawce. W takim przypadku często okazuje się, że stężenie jednego składnika jest stanowczo zbyt wysokie, podczas gdy braki innych składników obniżają plonowanie. Przeprowadzenie analizy gleby pozwala zaoszczędzić pieniądze przez stosowanie tylko niezbędnych składników nawozowych w obliczonych dawkach.
  • Stosowanie nawozów bez rzetelnej wiedzy na temat stanu gleby może skutkować nadmiernym nawożeniem, co ma negatywne skutki nie tylko na uprawy ale i na środowisko naturalne, zwłaszcza jeśli mowa o nawozach azotowych. Wdrażana w Polsce tzw. dyrektywa azotanowa ma na celu ograniczenie zamieszczania wód powierzchniowych nawozami azotowymi, lecz aby nie przyniesie ona zamierzonego skutku bez analizy gleb i roślin na zawartość azotu. Za sprawą wprowadzania programu azotanowego badanie gleby na zasobność w azot stanie się obowiązkowe w przypadku większych gospodarstw.

Warto także odpowiedzieć na pytanie kiedy badać glebę. Przede wszystkim, analiza powinna być wykonywana regularnie co 3-4 lata. Pora roku nie jest istotna, choć warto w kolejnych latach wykonywać badania w tym samym czasie, aby łatwiej porównać wyniki. Próbki można pobierać w ciągu całego okresu wegetacyjnego od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Analiza gleby wskazana jest także doraźnie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wegetacji, które mogą świadczyć o niedoborze lub nadmiarze składnika nawozowego.

Jak pobrać próbkę.

Ziemię ogrodniczą/rolną należy pobrać na głębokość 0-20 cm. Jedna próba ogólna może reprezentować działkę o powierzchni do 2-3 ha. Na jedną próbę ogólną należy pobrać 15-20 próbek pojedynczych pobranych z różnych miejsc działki, korzystnie wyznaczyć jest plan według schematu przypominającego literę X, W lub S, pokrywającą całą działkę. Całość należy dokładnie wymieszać i dostarczyć ok. 0,5 kg, nadając numer na próbie. Bezpośrednio po pobraniu próbki należy dostarczyć do laboratorium analitycznego, gdzie będą wykonywane badania, najlepiej w ciągu maksymalnie 3 dni przechowując ją w tym czasie w niskiej temperaturze. Próbki można zamrozić, aby uniknąć strat azotu.

Zapraszamy do skorzystania z usług firmy SajTom Light Future. Nasze zalety to najwyższy standard prowadzonych badań oraz szybki czas realizacji zamówień. W przeciwieństwie do okręgowych stacji, gdzie próbki czekają na badanie tygodniami, stopniowo tracąc składniki co jest przyczyną otrzymania sfałszowanych wyników, w laboratorium firmy SajTom Light Future próbki badane są w czasie maksymalnie 96 h.