top of page

Analiza miodu

Z czego zrobiony jest miód? Ile jest miodu w miodzie? Czy miód jest naturalny? Analiza pyłkowa i inne badania miodu to najsłodsze analizy jakie można wykonać w naszym laboratorium

szczegóły badań poniżej zdjęć

Badania można zlecić w naszym sklepie

plaster miodu
1e.png
F3_edited.jpg
Pszczoła na stokrotce

Realizowane usługi badawcze

Analizy próbek miodu zgodne z Rozporządzeniem Dz.U. 2009 nr 17 poz. 94

Oferujemy następujące badania laboratoryjne miodu:

  • analiza pyłkowa – mikroskopowa identyfikacja pyłków dominujących  – cena 70 zł

  • analiza pyłkowa pełna – mikroskopowa identyfikacja pyłku dominującego i pyłków dodatkowych wraz z określenie procentowego udziału pyłków – cena 150 zł

  • pH miodu – metodą potencjometryczną – cena 12 zł

  • przewodność elektryczna (identyfikacja spadzi) – cena 12 zł

  • zawartość wody – cena 12 zł

  • oznaczanie liczby diastazowej metodą spektrofotometryczną (zafałszowanie miodu) – 50 zł

  • oznaczanie zawartości proliny metodą spektrofotometryczną (zafałszowanie miodu) – 50 zł

Badania w zakresie jakości wosku pszczelego / węzy

  • wykrywanie zanieczyszczeń parafiną i stearyną


Próbki miodu w ilości minimum 50 mL należy wysłać na adres
SajTom Light Future
Wężerów 37/1
32-090 Słomniki

bottom of page