Najwyższa jakość badań

Zleć nam przeprowadzenie badań lub analizę

Dobre relacje z naszymi klientami

Każdego klienta traktujemy w sposób partnerski

Nowoczesne laboratorium

Naszym największym atutem jest innowacja i użyta technologia

Firma SajTom Light Future

Firma została założona w czerwcu 2015. SajTom Light Future to niezależne centrum badań nad innowacyjnymi materiałami. To firma-most pomiędzy światem nauki a światem biznesu. Profilem działalności przedsiębiorstwa jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych  oraz działalność usługowa w dziedzinie nauk chemicznych

SajTom Light Future prowadzi badania naukowe w obszarze fotokatalizy, fotoelektrochemii, nanotechnologii i nowych funkcjonalnych materiałów. Firma podejmuje różnorodną tematykę prac badawczych, przy czym wykorzystanie nowoczesnych technologii i ukierunkowanie na innowacje jest wspólnym mianownikiem wszystkich podejmowanych działań. Niezwykle istotną kwestią wyróżniającą firmę jest poszukiwanie zagadnień mających realne szanse praktycznej implementacji.

Firma świadczy usługi badawcze w wielu obszarach, wśród których warto wymienić przemysł i przetwórstwo tworzyw sztucznych, przemysł chemiczny, branżę kosmetyków i środków czystości, rolnictwo, pszczelarstwo czy przetwórstwo żywności.

Zajmujemy się także produkcją roztworów kalibracyjnych dla sond pH, ORP redoks czy czujników konduktometrycznych jak i elektrolitów dla elektrochemii.

Rzetelny partner w biznesie

SajTom Light Future to zarówno rzetelny partner w biznesie jak i centrum badawcze na wysokim poziomie. Świadczymy zarówno usługi badawcze jak i realizujemy projekty naukowe, badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe.

Zasięg międzynarodowy

Wyniki naszej działalności naukowej są publikowane w wiodących branżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, wykonujemy usługi dla wielu podmiotów z różnych krajów.

Dorobek naukowy i biznesowy

Nasz dorobek naukowy, zaprezentowany w zakładce ``projekty`` świadczy o naszej rzetelności i doskonałości w prowadzeniu badań naukowych, dla wielu podmiotów także w biznesie.

Zarząd spółki

dr Szymon Wojtyła

Chief Executive Officer

CEO – Dr. Szymon Wojtyła urodzony w 1987. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam również w 2016 uzyskał tytuł doktora nauk chemicznych na podstawie rozprawy doktorskiej dotyczącej fotokatalitycznej aktywacji tlenu. Realizował staże naukowe na Uniwersytecie w Mediolanie i w Bohum. Był kierownikiem projektu naukowego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Od 2015 jest Prezesem Zarządu spółki SajTom Light Future. Pełni funkcję kierownika zarządzającego projektu badawczo-rozwojowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest autorem 2 zgłoszeń patentowych, rozdziału w książce, 15 artykułów naukowych w renomowanych czasopismach oraz autorem kilkudziesięciu wystąpień konferencyjnych na spotkaniach naukowych jak i biznesowych.

COO – Dr. Tomasz Baran urodzony w 1987. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2015 roku uzyskał tytuł podwójnego doktora nauk chemicznych na Uniwersytecie w Bari i Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie rozprawy doktorskiej dotyczącej fotokatalitycznej konwersji CO2. Dwuletni staż podoktorski odbył na Uniwersytecie w Mediolanie. Od 2015 jest COO SajTom Light Future. Realizował staże naukowy w Europejskim Ośrodku Synchrotronu Atomowego w Grenoble oraz roczny staż w centrum B+R firmy De Nora Industrie. Był kierownikiem kilku projektów naukowych i badawczo-rozwojowych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Nauki (MiUR) Republiki Włoskiej oraz Funduszy Strukturalnych. Był laureatem międzynarodowego stypendium Applied Electrochemistry fundowanego przez Fondazione De Nora Oronzio e Niccolò. Jest autorem 3 zgłoszeń patentowych, rozdziału w książce i 19 artykułów naukowych.

Strona osobista – read more

dr Tomasz Baran

Chief Operating Officer

Skontaktuj się z nami już teraz: +12 312 53 58