Spektroskopia w podczerwieni FTIR

Usługi

  • Identyfikacja czystych substancji oraz składników prostych mieszanin
  • Określanie czystości związków chemicznych
  • Kontrola przebiegu reakcji chemicznych
  • Oznaczanie zawartości FAME w biopaliwach
  • Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych
  • Badanie katalizatorów stałych (procesów adsorpcji)
  • Badania cienkich filmów i roztworów białek

Sprzęt

Analizy prowadzone są na wysokiej klasy sprzęcie – IRAffinity-1S Shimadzu, wyposażonego w przystawkę ATR z kryształem diamentowym (Specac). Posiadana konfiguracja sprzętowa umożliwia analizowania szerokiej gamy próbek – cieczy (roztworów) zarówno wodnych jak i niewodnych, filmów, proszków, kryształów.

IRAffinity-1S Shimadzu