top of page

Analizy chemiczne

Usługi badawcze - analizy chemiczne substancji znanych i nieznanych. Analizy jakości i czystości. Pomiary i badania z wykorzystaniem metod spektroskopowych (UV-Vis w tym w tym analizy proszków, FTIR), chromatograficznych i elektrochemicznych. Usługi badawcze można zlecić poprzez naszą platformę 

IMG_0123.jpg

Przykłady usług:

  • analiza barw w skali cielab L*a*b Lab

  • analizy proszków spektrofotometrem UV-VIS (DRS), analiza cieczy i fimów

  • analizy FTIR (spektroskopia w podczerwieni) w tym z wykorzystaniem techniki ATR

  • pomiary elektrochemiczne

bottom of page