Badania polimerów i tworzyw sztucznych

Home Badania polimerów i tworzyw sztucznych

Badania polimerów / tworzyw sztucznych

Oferta usług badawczych

Wszystkie usługi dostępne są w naszym sklepie

Identyfikacja i potwierdzenie związków organicznych

 • Analiza strukturalna metodą spektroskopii FTIR – określenie budowy chemicznej materiałów
 • Analiza zanieczyszczeń organicznych zaadsorbowanych na powierzchni metodą chromatografii GC
 • Określenie stopnia podobieństwa z wzorcem (analiza jakości i czystości  partii surowca)
 • Oznaczanie wolnego amoniaku i pochodnych amonowych
 • Zawartość acetaldehydu

Badania termicze i palności

 • Oznaczanie temperatury topnienia
 • Analiza zmiennotemperaturowa FTIR substancji stałych w zakresie
 • Oznaczenie gęstości optycznej dymu wydzielonego podczas spalania próbki
 • Oznaczanie popiołu

Charakterystyka fizykochamiczna i ogólna

 • Gęstość nasypowa (luźna i zagęszczona)
 •  Zawartość wody
 • Oznaczanie współczynnika przepuszczania światła i zamglenia
 • Wyznaczanie stopnia krystaliczności
 • Oznaczanie temperatury topnienia
 • Ocena koloru w wybranej skali barw

Badania właściwości elektrycznych

 • Badania właściwości elektrycznych
 • Analiza impedancyjna

 

Sprzęt

Analizy prowadzone są na najwyższej klasy sprzęcie

 •  spektrofotometr UV2600 Shimadzu, wyposażonego w przystawkę ze sferą całkującą. Posiadana konfiguracja sprzętowa umożliwia analizowania szerokiej gamy próbek – roztworów, filmów, powłok i proszków
 • spektrometr FTIR Iraffinity-1S Shimadzu, wyposażony w przystawkę ATR, umożliwia analizę w trybie transmisyjnym i obiciowym folii, granulatów, proszków, zawiesin i całych obiektów
 • chromatografy gazowe – GC2010 Shimadzu i GC2030 Nexis Shimadzu

UV2600 Shimadzu

IRAffinity-1S

Chromatograf gazowy