Firma

Home Firma
Najwyższa jakość badań

Zleć nam przeprowadzenie badań lub analizę

Dobre relacje z naszymi klientami

Każdego klienta traktujemy w sposób partnerski

Nowoczesne laboratorium

Naszym największym atutem jest innowacja i użyta technologia

Firma SajTom Light Future

Firma została założona w czerwcu 2015. SajTom Light Future to niezależne centrum badań nad innowacyjnymi materiałami. To firma-most pomiędzy światem nauki a światem biznesu. Profilem działalności przedsiębiorstwa jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk chemicznych.

Firma skupia się na zagadnieniach z obszaru fotokatalizy, fotoelektrochemii, nanotechnologii i nowych funkcjonalnych materiałach. Firma podejmuje różnorodną tematykę prac badawczych, przy czym wykorzystanie nowoczesnych technologii i ukierunkowanie na innowacje jest wspólnym mianownikiem wszystkich podejmowanych działań. Niezwykle istotną kwestią wyróżniającą firmę jest poszukiwanie zagadnień mających realne szanse praktycznej implementacji.

Rzetelny partner w biznesie

SajTom Light Future to zarówno rzetelny partner w biznesie jak i centrum badawcze na wysokim poziomie. Świadczymy zarówno usługi badawcze jak i realizujemy projekty naukowe, badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe.

Zasięg międzynarodowy

Wyniki naszej działalności naukowej są publikowane w wiodących branżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, wykonujemy usługi dla wielu podmiotów z różnych krajów.

Dorobek naukowy i biznesowy

Nasz dorobek naukowy, zaprezentowany w zakładce ``projekty`` świadczy o naszej rzetelności i doskonałości w prowadzeniu badań naukowych, dla wielu podmiotów także w biznesie.

Zarząd spółki

dr Szymon Wojtyła

CEO

dr Tomasz Baran

COO

Zasoby ludzkie i aparaturowe

Wykwalifikowana kadra jest naszym największym atutem, który to atut wraz z otwartością na nowe pomysły i innowacyjnym podejściem do problemu daje gwarancję solidnego partnerstwa i rzetelnej współpracy.

Laboratoria firmy SajTom Light Future są wyposażone w nowoczesny sprzęt naukowo-badawczy, który pozwala nam realizować nasze zadania na najwyższym poziomie. Nasze zasoby aparaturowe to min.:

  • Spektrofotometr UV-Vis wraz ze sferą całkującą do pomiaru próbek stałych i ciekłych o rozszerzonym zakresie pomiaru 1500-200 nm
  • Spektrofotometr w podczerwieni FRIR wraz z wyposażeniem do pomiaru próbek ciekłych (organicznych i wodnych) oraz próbek stałych (przystawka ATR z kryształem diamentowym)
  • Potencjostat / galwanostat wraz z zestawem naczynek i elektrod no różnorakich pomiarów elektrochemicznych
  • Spektrometr impedancyjny
  • Chromatograf gazowy z detektorami FID i TCD
  • Zestaw naświetlarek diodowych
  • Drobny sprzęt laboratoryjny: wagi, wirówki, piece muflowe, suszarki, pH-metry

Skontaktuj się z nami już teraz: +12 312 53 58