Badania w Niemieckim Synchrotronie Elektronowym DESY w Hamburgu

+

W ostatnich miesiącach trwały w naszej firmie badania opierające się na technikach synchrotronowych wykonane w Niemieckim Synchrotronie Elektronowym DESY w Hamburgu. Poprzez wykorzystanie technik spektroskopii XAS takich jak NEXAFS, XANES i EXAFS badaliśmy procesy zachodzące pod wpływem światła i przyłożonego potencjału w materiałach i fotoelektrodach opartych na tlenku miedzi oraz kompozytach, w których tlenek miedzi był jednym ze składników. Wciąż trwa analiza otrzymanych wyników. Dotychczas udało się określić losy fotogenerowanych ładunków w materiałach takich jak CuO/ZnO, CuO/CuI, CuO/Cu2O i CuO/In2O3. Ustalono także, jak zachowanie generowanych par elektron-dziura wpływa na stabilność materiałów w warunkach fotokatalitycznych lub fotoelektrochemicznych. Pomiary te doskonale wpisują się w ogół badań nad nowymi fotokatodami miedziowymi realizowanych w SajTom Light Future w ramach projektu SONATA dofinansowanego przez NCN pt: „Wzbudzenie, pułapkowanie, rekombinacje i międzyfazowy transfer ładunków w nanokrystalicznych, opartych na miedzi materiałach półprzewodnikowych typu core-shell do fotoelektrochemicznego rozkładu wody”.

Składamy serdeczne podziękowania panom Oliver Wendt oraz Edmund Welter z DESY za współpracę.

Badania zostały wykonane w ramach programu Baltic TRAM. Baltic TRAM (Transnational Research Access in the Macroregion) to międzynarodowy projekt, którego celem jest wzmocnienie powiązań i współpracy między instytucjami badawczymi a światem biznesu. Badania zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Baltic Sea Region. Numer projektu INDU-18-K09.