Badania spektroskopii UV-Vis

Home Badania spektroskopii UV-Vis

Spektroskopia absorpcyjna UV-Vis

Usługi

  • Analiza składników prostych mieszanin
  • Ilościowa analiza stężeń roztworów
  • Określanie profili absorbancji
  • Określanie czystości związków chemicznych
  • Badanie powłok i filmów
  • Kontrola przebiegu i kinetyki reakcji chemicznych
  • Wyznaczanie energii szerokości przerwy wzbronionej (band gap)
  • Badania spektroelektrochemiczne
  • Badanie katalizatorów stałych (procesów adsorpcji)
  • Badanie układów barwnych

Sprzęt

Analizy prowadzone są na najwyższej klasy sprzęcie – UV2600 Shimadzu, wyposażonego w przystawkę ze sferą całkującą. Posiadana konfiguracja sprzętowa umożliwia analizowania szerokiej gamy próbek – roztworów, filmów, powłok i proszków.

UV2600 Shimadzu