Badania elektrochemiczne

Home Badania elektrochemiczne

Elektrochemia

Usługi

 • Identyfikacja czystych substancji oraz składników prostych mieszanin
 • Określanie czystości związków chemicznych
 • Kontrola przebiegu reakcji chemicznych
 • Oznaczanie zawartości FAME w biopaliwach
 • Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych
 • Badanie katalizatorów stałych (procesów adsorpcji)
 • Badania cienkich filmów i roztworów białek

Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna

 • Badanie mechanizmów reakcji i ich kinetyki
 • Analiza materiałów elektrodowych
 • Analiza inhibitorów korozji
 • Analiza powłok konwersyjnych
 • Analiza właściwości nowych oraz modyfikowanych materiałów
 • Ogniwa paliwowe
 • Analiza powłok ochronnych
 • Biosensory
 • Badanie materiałów biologicznych

Sprzęt

Analizy prowadzone są na sprzęcie firmy Bio-Logic
Podstawowa specyfikacja:

 • Zakresy prądowe: 10 µA do 800mA
 • Rozdzielczość prądowa: 760 pA (76 fA z opcją niskoprądową)
 • Zakres napięć: µ10 V z możliwością przesunięcia zakresu na [-20; 0 V] lub [0; 20 V]
 • Maksymalna rozdzielczość potencjału: 5 µV
 • Pomiary EIS: od 10 µHz do 1 MHz
 • Czas akwizycji: 20 µs

Bio-Logic SP-150